Uprawnienia PDF Drukuj Email

 

 

Uprawnienia potrzebne do otrzymania tytułu Student (bez możliwości komercyjnego wykonywania Watsu):

 

 • Ukończenie min. kursu Basic Watsu lub Watsu 1 i kontynuacja nauki

Uprawnienia potrzebne do otrzymania tytułu Terapeuta-Stażysta i pozwalające na komercyjne wykonywanie Watsu w miejscu pracy (dawna nazwa Watsu Provider):

 

 • Ukończenie kursu Watsu 1 i Watsu 2 (100h szkoleń)
 • Sesja Watsu 2 u Instruktora (supervision - egzamin - demonstracja kompetencji)
 • Zapis 25 sesji praktycznych (wykonanych - udokumentowana praktyka)
 • 2 sesje otrzymane od Terapeuty (od 2019)
 • Złożenie aplikacji o umieszczenie w rejestrze WABA jako Watsu Provider (Terapeuta-Stażysta) - koszt 50$
 • Zawarcie umowy na czasowe wykonywanie Watsu (3 lata) pomiędzy Watsu Polska a instytucją zatrudniającą Studenta bądź samym Studentem.

Uwaga!

Uprawnienia Terapeuty-Stażysty są tymczasowe (3 lata) i dają możliwość wcześniejszego rozpoczęcia pracy zarobkowej (komercyjnej) z wykorzystaniem Watsu w swoim miejscu pracy, przed uzyskaniem pełnych, międzynarodowych uprawnień Watsu Practitioner.

W przypadku niewykorzystywania Watsu w sposób zarobkowy (komercyjny) nie ma konieczności aplikacji o uprawnienia Terapeuty-Stażysty. Można uzupełnić pozostałe (opisane poniżej) wymagania i aplikować bezpośrednio o uprawnienia Terapeuty Watsu (Watsu Practitioner).

 

Uprawnienia potrzebne do otrzymania tytułu Terapeuta Watsu (międzynarodowe uprawnienia Watsu Practitioner):

 

 • 200 akredytowanych godzin w tym ( obowiązkowo kurs Watsu 1, Watsu 2, Watsu 3 + dodatkowe dowolne kursy akredytowane przez WABA)
 • Zapis 25 sesji praktycznych (wykonanych)
 • 10 sesji (łącznie) otrzymanych od certyfikowanego Terapeuty Watsu
 • Złożenie aplikacji o umieszczenie w rejestrze WABA jako Terapeuta Watsu ( koszt 50$)
 • 100 godzin anatomii/fizjologii lub poświadczenie posiadania wiedzy w tym zakresie odpowiednimi dokumentami

 

 

Uprawnienia potrzebne do otrzymania tytułu Asystent Instruktora:

 

 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Status terapeuty Watsu
 • Ukończenie min 3 x kursu Watsu 1
 • Wysłanie Resume do WABA
 • Wysłanie listu aplikacyjnego do WABA
 • Rekomendacje uprawnionego Instruktora
 • Ukończenie kursu Asystenta (ATC)

 

 

Na podstawie międzynarodowych wymagań WABA http://www.waba.edu/log/Practitioner_requirements.htm oraz zmian wprowadzonych postanowieniem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska w Tarnowie z dnia 26 lutego 2011 regulującego przyznawanie uprawnień terapeutycznych w Polsce.

 

Opracowanie: Aleksandra Koziorowska i Tomasz Zagórski