Najbliższe kursy PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Watsu Polska posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Krakowie i dzięki temu organizowane przez nas kursy mogą być refundowane ze środków UP.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , +48 605 951 125

 


 

Szanowni Państwo, informujemy, że Stowarzyszenie Watsu Polska posiada wyłączność na używanie chronionego znaku towarowego Watsu na teranie RP w zakresie m.inn. organizacji szkoleń Watsu. W związku z tym wszystkie szkolenia Watsu mogą odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Stowarzyszenia.
Na tej stronie znajdziecie Państwo wszystkie certyfikowane przez WABA kursy Watsu w Polsce. Certyfikacja Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) pozwala na uzyskanie uznawanych na całym Świecie uprawnień terapeutycznych (Watsu Practitioner lub Watsu Provider).

 

 

UWAGA !!!

Aby uzyskać uprawnienia do komercyjnego wykonywania Watsu należy ukończyć dwa stopnie szkolenia (Watsu 1 i Watsu 2) oraz zdać egzamin (Superwizja). Watsu 1 może być podzielone na Watsu Basic i Transition Flow. Więcej informacji o szkoleniach i uprawnieniach TUTAJ.

 

 

CZERWIEC 2023


Kurs Aquakinezyterapia Funkcjonalna (16h)

12 -13 czerwca 2023, Katowice

Prowadzący: Krzysztof Miłkowski

Informacje i kontakt: Kurs w AG - Aquakinezyterapia Funkcjonalna (gwsh.pl)

 


LIPIEC 2023


Obchody 15 lecia Stowarzyszenia połączone ze Zjazdem Absolwentów i Sympatyków Watsu (8h)

8 - 9 lipca 2023, Laskowa

Prowadzący: Watsu Polska Team i zaproszeni goście

Informacje oraz kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Program Zjazdu Absolwentów i Sympatyków Watsu 2023

w ramach jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Watsu Polska

Sobota 8 lipca

10 -11 Otwarcie Zjazdu, sprawy organizacyjne

11 -12 15 lat Watsu Polska. Tomasz Zagórski & Krzysztof Miłkowski

12 - 13 Geron Hydrotherapy - przedstawienie koncepcji. Tomasz Zagórski

13 - 14 Przerwa obiadowa

14 - 15.10 Watsu w pracy ze Spectrum Autyzmu. Marta Mazur

15.10 - 16.20 Ocena posturalna MRW na lądzie i w wodzie. Tomasz Zagórski

16.20 - 17.30 Praca z energią w wodzie. Krzysztof Mikowski

17.30 - 18.45 Koncert mis tybetańskich w wodzie. Diana Mazurkiewicz

19.00 - 21 Grill integracyjny

21.30 Watsu pod gwiazdami

Niedziela 9 lipca

7.15 - 8.15 Fakultatywna wycieczka do Dobrocieszy

8.15 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 10.30 Walne Zebranie Stowarzyszenia

10.30 - 11.45 Autoregulacja | Koregulacja oddechem - wprowadzenie do metody Butejki - teoria i praktyka. Dobrawa Borkała

11.45 - 13.00 Terapia czaszkowo-krzyżowa. Krzysztof Miłkowski

13.00 - 13.45 Ergonomia pracy w wodzie - pytania i odpowiedzi. Tomasz Zagórski

14.00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów☀︎

☀︎Uczestnicy otrzymają certyfikat Introduction to Watsu z 8 godzinami CE zarejestrowanymi w WABA.

 


Kurs Watsu 1 (50h)

10 - 14 lipca 2023, Laskowa

Prowadzący: Natalia Ozga, Tomasz Zagórski

Cena: 2600zł (przy zapisie do 20 maja), 2750zł (cena regularna)

Zaliczka gwarantująca miejsce na liście uczestników: 600zł

Informacje oraz kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Kurs Watsu 2 (50h)

15 - 19 lipca 2023, Laskowa

Prowadzący: Tomasz Zagórski

Cena: 2700zł (przy zapisie do 20 maja), 2850zł (cena regularna)

Zaliczka gwarantująca miejsce na liście uczestników: 600zł

Informacje oraz kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kurs Watsu 3 (50h)

20 - 24 lipca 2023, Laskowa

Prowadzący: Tomasz Zagórski

Cena: 2750zł (przy zapisie do 20 maja), 2900zł (cena regularna)

Zaliczka gwarantująca miejsce na liście uczestników: 600zł

Informacje oraz kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kurs MRW Intense (50h)

26 - 30 lipca 2023, Laskowa

Cena: 2900zł (przy zapisie do 30 maja), 3100zł (cena regularna)

Zaliczka gwarantująca miejsce na liście uczestników: 600zł

Prowadzący: Tomasz Zagórski

Informacje oraz kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

PAŹDZIERNIK 2023

 

Kurs Watsu Basic (16h)

23 - 24 października 2023, Katowice

Prowadzący: Krzysztof Miłkowski

Informacje i kontakt: Kurs w AG - Watsu® Basic (gwsh.pl)

 


REGULAMIN


SZKOLEŃ


Watsu Polska

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line na stronie www.watsu.org.pl lub poprzez zgłoszenie mailowe. Przesłany formularz lub e-mail jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

1.1 Organizator w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przesyła maila zawierającego niezbędne informacje oraz nr konta na które należy wpłacić zadatek. Wpłata musi być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania tego maila. Przy większej liczbie zgłoszeń o miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zadatku, liczba miejsc na większość szkoleń jest określona przez prowadzącego szkolenie.

1.2 Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora do 4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy.

1.3 W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego w terminie krótszym niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu należy dokonać opłaty całości kwoty.

1.4 W przypadku niektórych szkoleń istnieje możliwość płatności ratalnej z zastosowaniem umowy o płatności ratalnej. W tym przypadku certyfikat ukończenia szkolenia wydawany jest po zapłaceniu ostatniej raty.

1.5. Organizator może zastosować obniżoną cenę szkolenia (dla członków Stowarzyszenia, dla studentów, za wcześniejszą wpłatę, itp.). W tym przypadku Organizator umieszcza informację o zniżce bezpośrednio przy innnych informacjach o danym szkoleniu. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu, na podstawie którego ubiega się o zniżkę. O przyznaniu obniżonej opłaty za szkolenie decyduje data wpłaty zadatku.

1.6 Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska, ul. Dąbska 20A/52, 31-572 Kraków.

1.7 Na stronie www.watsu.org.pl znajdują się również inne certyfikowane kursy Watsu, zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Watsu Polska, ale organizowane przez podmioty nie związane ze Stowarzyszeniem. W tym przypadku obowiązuje regulamin organizatora szkolenia, a informacja o innym organizatorze podana jest w sposób czytelny dla odbiorcy.

§ 2

Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:

  • udziału w szkoleniu

  • otrzymania materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych przewidzianych w ramach kursu, korzystania ze sprzętu organizatora podczas kursu

  • otrzymania certyfikatu/dyplomu potwierdzającego udział w kursie

2.1 Materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną organizatora i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich

§ 3

Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zadatku od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

3.1 Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia szkolenia) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

3.2 Rachunki są wydawane przez organizatora podczas kursu lub wysłane drogą mailową w terminie 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

§ 4

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty (jeżeli takie są wymagane) oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

  • w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 25% wpłaty, nie wliczając w to wpłaty zadatku;

  • w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty, nie wliczając w to wpłaty zadatku;

  • w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty zadatku;

Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.

5.1 W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub udokumentowanego zdarzenia losowego (np. śmierć bliskich), organizator umożliwia uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie.

Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu.

5.2 Zadatek jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez organizatora).

§ 6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 14 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom (patrz niżej).

§ 7

W przypadku odwołania kursu wysyłana jest drogą mailową do Kursanta informacja dotycząca tego faktu. Następnie Kursant wybiera sposób rozliczenia z firmą z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego kursu lub inny kurs z naszej oferty szkoleniowej celem pokrycia części zapłaty) i informuje organizatora drogą mailową o wybranym sposobie rozliczenia. Zwrot należności za odwołany kurs nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania od kursanta dyspozycji co do zwrotu.

§ 8

Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

§ 9

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 10

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału uczestnika który:

przeszkadza instruktorowi lub innym uczestnikom, znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

10.2 Zachowania opisane w punkcie 10.1 są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W tej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji umowy.

10.3 Zapisywanie (nagrywanie) materiałów video lub audio z całości lub części kursu przez uczestników kursu lub osoby/instytucje zewnętrzne możliwe jest jedynie za zgodą osoby prowadzącej kurs.

§ 11

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.watsu.org.pl oraz związanych z nią mediów społecznościowych.

§ 12

Uczestnik szkolenia/zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Stowarzyszenie Watsu Polska informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

12.1 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska, ul. Dąbska 20A/52, 31-572 Kraków lub inny organizator kursu.

12.2 Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 13

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi szkoleń. Organizator może również wprowadzać zmiany.

 

13.1 Wszelkie sprawy sporne winne być rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzyga Sąd Cywilny.