Statut PDF Drukuj Email

 

Stowarzyszenia Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska, zwane w dalszych postanowieniach statutu ?Stowarzyszeniem?. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: ?Watsu Polska?

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
 3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem prawa danego państwa.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.
 5. Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do realizacji swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. O podjęciu działalności gospodarczej jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 6.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie terapii Watsu oraz pokrewnych terapii w Polsce.
 2. Rozwój wiedzy w zakresie Watsu oraz zachęcanie członków Stowarzyszenia do pracy naukowej.
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ochrona uprawnień do wykonywania Watsu już nabytych celem dostarczenia odbiorcom terapii Watsu i terapii pokrewnych przez osoby wykwalifikowane i uprawnione do jej wykonywania.
 4. Pomoc prawna członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z wykonywaniem terapii.
 5. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych i zdrowych, zwłaszcza sportowców przy pomocy Watsu i innych terapii wodnych.
 6. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, propagowania ćwiczeń zdrowotnych, kultury fizycznej i sportu.Całość statutu dostępna drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )